Gi / Kimonos

Gi's and Kimono's for Judo, BJJ, Jiu-Jitsu, Karate, Aikido and Grappling arts.Fuji Australian Flag Patch

Fuji Australian Flag Patch

$4.95

Fuji Brazilian Flag Patch

Fuji Brazilian Flag Patch

$4.95

Fuji Japan Flag Patch

Fuji Japan Flag Patch

$4.95

Grading Tape

Grading Tape

$4.95

29% OFF RRP $6.95
Mizuno Hayato Judo Gi
RRP $119.95
Mizuno Shiai Judo Gi
RRP $199.95
Mizuno Sokuteiki Tool

Mizuno Sokuteiki Tool

$149.95

Fuji Kassen Jiu-Jitsu Gi
RRP $199.95
Fuji Suparaito BJJ Gi
RRP $199.95